point news

РТР "Планета"

 • 08:00Вести. Местное время
 • 08:15Местное время. Суббота
 • 08:35"Диалоги о животных. Лоро парк. Тенерифе"
 • 09:15"По секрету всему свету"
 • 09:35"Тест"
 • 10:00Вести
 • 10:15"Пятеро на одного"
 • 11:00"Сто к одному". Телеигра
 • 11:45"Юмор! Юмор! Юмор!!!"
 • 12:40"Доктор Мясников"
 • 13:35Х/ф "Маруся"
 • 17:05"Привет, Андрей!"
 • 19:00Вести в субботу
 • 20:00Х/ф "Штамп в паспорте"
 • 23:55"Романтика романса"
 • 00:50Х/ф "С любимыми не расставайтесь". 1979 г.
 • 02:10Х/ф "Белые Розы надежды"
 • 05:00"Утро России"
 • 05:00Х/ф "Маруся"
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.