point news

РТР "Планета"

  • 05:00"Утро России"
  • 05:15Х/ф "Золотые небеса"
  • 06:55Х/ф "Горожане". 1975 г.
  • 08:20Местное время. Воскресенье
  • 08:55"Пешком…". Клин ямской
  • 09:15"Устами младенца"
  • 09:55"Когда все дома"
  • 10:40"Сто к одному". Телеигра
  • 11:25"Большая переделка"
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.