point news

РТР "Планета"

 • 05:00"Утро России"
 • 09:00"О самом главном"
 • 10:00Вести
 • 10:30"Судьба человека"
 • 11:40"60 минут"
 • 13:00Вести
 • 13:30Вести. Местное время
 • 13:55Т/с "Московская борзая"
 • 15:30"Пешком…". Дорога на Лопасню
 • 16:00Вести
 • 16:15"Андрей Малахов"
 • 17:40"60 минут"
 • 19:00Вести
 • 20:05Вести. Местное время
 • 20:20"Юморина-2020"
 • 22:15Х/ф "Алла в поисках Аллы"
 • 23:55"2 Верник 2"
 • 00:40Х/ф "Женатый холостяк". 1982 г.
 • 02:10Х/ф "Маша и медведь"
 • 03:45"Судьба человека"
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.