point news

РТР "Планета"

 • 05:00"Утро России"
 • 09:00"О самом главном"
 • 10:00Вести
 • 10:30"Судьба человека"
 • 11:40"60 минут"
 • 13:00Вести
 • 13:30Вести. Местное время
 • 13:55"Близкие люди"
 • 16:00Вести
 • 16:15"Андрей Малахов"
 • 17:40"60 минут"
 • 19:00Вести
 • 20:05Вести. Местное время
 • 20:20Т/с "Склифосовский"
 • 22:20"Дом культуры и смеха. Скоро весна"
 • 00:30"2 Верник 2"
 • 01:20Х/ф "Кузнечик". 1978 г.
 • 02:45Х/ф "Золотые небеса"
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.