point news

РТР "Планета"

 • 08:00Вести. Местное время
 • 08:15Местное время. Суббота
 • 08:35"Диалоги о животных. Лоро парк. Тенерифе"
 • 09:15"По секрету всему свету"
 • 09:35"Формула еды"
 • 10:00Вести
 • 10:30"Пятеро на одного"
 • 11:10"Сто к одному". Телеигра
 • 11:50"Юмор! Юмор! Юмор!!!"
 • 12:45"Доктор Мясников"
 • 13:45Х/ф "Ночь после выпуска"
 • 17:05"Привет, Андрей!"
 • 19:00Вести в субботу
 • 20:00Х/ф "Самый лучший муж"
 • 23:25"Романтика романса"
 • 00:20Х/ф "Отцы и деды". 1982 г.
 • 01:40Х/ф "Когда наступит рассвет"
 • 04:45"По секрету всему свету"
 • 05:00"Утро России"
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.