point news

РТР "Планета"

 • 10:00"О самом главном"
 • 11:00Вести
 • 11:30"Судьба человека"
 • 12:40"60 минут"
 • 14:00Вести
 • 14:30Вести. Местное время
 • 14:55Т/с "Поиски улик"
 • 16:45Новости культуры
 • 17:00Вести
 • 17:15"Андрей Малахов"
 • 18:40"60 минут"
 • 20:00Вести
 • 21:05Вести. Местное время
 • 21:20Т/с "Спасская"
 • 23:20"Вечер с Владимиром Соловьевым"
 • 01:50Вести-Санкт-Петербург
 • 02:05"Энигма. София Губайдулина". 1 ч.
 • 02:45Новости культуры
 • 03:05Т/с "Каменская"
 • 04:30"Судьба человека"
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.