point news

РТР "Планета"

 • 09:00Вести. Местное время (12+)
 • 09:15Местное время. Суббота (12+)
 • 09:30"Пятеро на одного" (12+)
 • 10:15"Сто к одному". Телеигра (12+)
 • 11:00Вести (12+)
 • 12:00"По секрету всему свету" (12+)
 • 12:20"Доктор Мясников" (12+)
 • 13:20Т/с "Четыре времени лета" (16+)
 • 17:00Вести (12+)
 • 18:00"Привет, Андрей!" (12+)
 • 20:00Вести (12+)
 • 21:00Х/ф "Свадебный марш" (16+)
 • 00:15Т/с "Провинциалка" (16+)
 • 03:30Х/ф "Судьба Марии" (16+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.