point news

РТР "Планета"

  • 19:00Вести
  • 20:05Вести. Местное время
  • 20:20Т/с "Склифосовский"
  • 22:15"Вечер с В. Соловьевым"
  • 00:55Вести-Санкт-Петербург
  • 01:10"Искусственный отбор"
  • 01:50Новости культуры
  • 02:10Т/с "Тайны следствия"
  • 03:50"Судьба человека"
  • 05:00"Утро России"
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.