point news

РТР "Планета"

 • 06:00"Утро России" (12+)
 • 10:00"О самом главном" (12+)
 • 11:00Вести (12+)
 • 11:35"Судьба человека" (12+)
 • 12:40"60 минут" (12+)
 • 14:00Вести (12+)
 • 14:30Вести. Местное время (12+)
 • 14:55Т/с "Тайны следствия" (16+)
 • 16:50Новости культуры (12+)
 • 17:00Вести (12+)
 • 17:15"Андрей Малахов" (12+)
 • 18:40"60 минут" (12+)
 • 20:00Вести (12+)
 • 21:05Вести. Местное время (12+)
 • 21:20Т/с "Медиум" (18+)
 • 23:15"Вечер с В. Соловьевым" (12+)
 • 01:50Вести-Санкт-Петербург (12+)
 • 02:05"Ольга Берггольц. Голос" (12+)
 • 03:00Новости культуры (12+)
 • 03:20Т/с "Тайны следствия" (16+)
 • 04:55"Судьба человека" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.