point news

РТР "Планета"

  • 04:45"По секрету всему свету"
  • 05:00"Утро России"
  • 05:05Х/ф "Чужая"
  • 08:20Местное время. Воскресенье
  • 08:55"Пешком…". Дорога на Лопасню
  • 09:15"Устами младенца"
  • 10:00Вести
  • 10:30"Когда все дома"
  • 11:15"Сто к одному". Телеигра
  • 11:55Х/ф "Впервые замужем". 1979 г.
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.