point news

РТР "Планета"

  • 04:55"По секрету всему свету"
  • 05:00"Утро России"
  • 05:20Х/ф "Только ты"
  • 07:00Х/ф "Прошлогодняя кадриль". 1978 г.
  • 08:20Местное время. Воскресенье
  • 08:55"Пешком…". Дорога на Каширу
  • 09:15"Устами младенца"
  • 09:55"Когда все дома"
  • 10:40"Сто к одному". Телеигра
  • 11:25"Большая переделка"
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.