point news

РТР "Планета"

  • 08:00Вести. Местное время
  • 08:15Местное время. Суббота
  • 08:35"Диалоги о животных. Лоро парк. Тенерифе"
  • 09:15"По секрету всему свету"
  • 09:35"Формула еды"
  • 10:00Вести
  • 10:15"Пятеро на одного"
  • 10:55"Сто к одному". Телеигра
  • 11:40"Юмор! Юмор! Юмор!!!"
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.