point news

РТР "Планета"

 • 06:00"Утро России" (12+)
 • 10:00"О самом главном" (12+)
 • 11:00Вести (12+)
 • 11:30"60 минут" (12+)
 • 14:00Вести (12+)
 • 14:30Вести. Местное время (12+)
 • 14:55"Кто против?" (12+)
 • 17:00Вести (12+)
 • 17:30"60 минут" (12+)
 • 20:00Вести (12+)
 • 21:05Вести. Местное время (12+)
 • 21:20"Вечер с В. Соловьевым" (12+)
 • 00:00Х/ф "Пока бьется сердце" (12+)
 • 01:40"2 Верник 2". Наталья Андрейченко (12+)
 • 02:30Х/ф "Из жизни начальника уголовного розыска". 1983 г. (12+)
 • 04:00Х/ф "Обратный путь" (16+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.