point news

РТР "Планета"

 • 06:00"Утро России"
 • 10:00"О самом главном"
 • 11:00Вести
 • 11:30"Судьба человека"
 • 12:40"60 минут"
 • 14:00Вести
 • 14:30Вести. Местное время
 • 14:55"Близкие люди"
 • 16:45Новости культуры
 • 17:00Вести
 • 17:15"Андрей Малахов"
 • 18:40"60 минут"
 • 20:00Вести
 • 21:05Вести. Местное время
 • 21:20"Юморина"
 • 23:45Х/ф "Мой чужой ребенок"
 • 01:25"2 Верник 2". Юлия Ауг и Павел Комаров
 • 02:10Х/ф "Елки-палки!". 1988 г.
 • 03:35Х/ф "Личное дело майора Баранова"
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.