point news

РТР "Планета"

 • 09:00Вести. Местное время
 • 09:15Местное время. Суббота
 • 09:35"Диалоги о животных. Лоро парк. Тенерифе"
 • 10:15"По секрету всему свету"
 • 10:35"Тест"
 • 11:00Вести
 • 11:30"Пятеро на одного"
 • 12:15"Сто к одному". Телеигра
 • 12:55"100янов"
 • 13:45"Доктор Мясников"
 • 14:40Х/ф "Запах лаванды"
 • 18:05"Привет, Андрей!"
 • 20:00Вести
 • 21:00Х/ф "Там, где нас нет"
 • 00:35"Романтика романса"
 • 01:30Х/ф "Личное дело судьи Ивановой". 1985 г.
 • 02:50Х/ф "Отпечаток любви"
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.