point news

РТР "Планета"

 • 08:20"По секрету всему свету"
 • 08:40Местное время. Суббота
 • 09:20"Сто к одному". Телеигра
 • 10:00Вести
 • 10:20Вести. Местное время
 • 10:40"Пешком…". Москва - Звенигородское шоссе
 • 11:10"Пятеро на одного"
 • 11:50"Измайловский парк". Юмористический концерт
 • 13:45Х/ф "Хочу быть счастливой". 2017 г.
 • 17:05"Привет, Андрей!"
 • 19:00Вести в субботу
 • 20:00Х/ф "Судьба обмену не подлежит". 2018 г.
 • 23:30"Романтика романса"
 • 00:25Х/ф "Две женщины". 2014 г.
 • 02:15Х/ф "Люба. Любовь". 2011 г.
 • 05:00"Утро России"
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.