point news

РТР "Планета"

 • 06:00"Утро России"
 • 10:00"О самом главном"
 • 11:00Вести
 • 11:30"Судьба человека"
 • 12:40"60 минут"
 • 14:00Вести
 • 14:30Вести. Местное время
 • 14:55"Близкие люди"
 • 16:50Новости культуры
 • 17:00Вести
 • 17:15"Андрей Малахов"
 • 18:40"60 минут"
 • 20:00Вести
 • 20:45Вести. Местное время
 • 21:00Х/ф "Критический возраст"
 • 00:30"Белая студия". Борис Хлебников
 • 01:15Х/ф "Старший сын". 1976 г.
 • 03:25Х/ф "Садовник"
 • 04:45"Судьба человека"
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.