point news

РТР "Планета"

 • 08:00Вести. Местное время
 • 08:15Местное время. Суббота
 • 08:35"Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-на-Дону"
 • 09:15"По секрету всему свету"
 • 09:35"Формула еды"
 • 10:00Вести
 • 10:30"Пятеро на одного"
 • 11:10"Сто к одному". Телеигра
 • 11:55"Юмор! Юмор! Юмор!!!"
 • 12:50"Доктор Мясников"
 • 13:45Т/с "Разбитое зеркало"
 • 17:05"Привет, Андрей!"
 • 19:00Вести в субботу
 • 20:00Х/ф "Виктория"
 • 23:10"Романтика романса"
 • 00:05Х/ф "Все вернется"
 • 03:10Х/ф "Домработница"
 • 05:00"Утро России"
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.