point news

РТР "Планета"

 • 06:00"Утро России" (12+)
 • 10:00"О самом главном" (12+)
 • 11:00Вести (12+)
 • 11:30"60 минут" (12+)
 • 14:00Вести (12+)
 • 14:30Вести. Местное время (12+)
 • 14:55"Кто против?" (12+)
 • 17:00Вести (12+)
 • 17:30"60 минут" (12+)
 • 20:00Вести (12+)
 • 21:05Вести. Местное время (12+)
 • 21:20Х/ф "Пальма" (6+)
 • 23:10Х/ф "Ты мой свет" (12+)
 • 00:50"Белая студия". Евгений Ткачук (12+)
 • 01:25Х/ф "Монолог". 1972 г. (0+)
 • 03:05Х/ф "45 секунд" (12+)
 • 04:45"Искатели" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.