point news

РТР "Планета"

 • 05:00"Утро России" (12+)
 • 09:00"О самом главном" (12+)
 • 10:00Вести (12+)
 • 10:35"Судьба человека" (12+)
 • 11:40"60 минут" (12+)
 • 13:00Вести (12+)
 • 13:30Вести. Местное время (12+)
 • 13:55Т/с "Кулагины" (16+)
 • 15:50Новости культуры (12+)
 • 16:00Вести (12+)
 • 16:15"Андрей Малахов" (12+)
 • 17:40"60 минут" (12+)
 • 19:00Вести (12+)
 • 19:45Вести. Местное время (12+)
 • 20:00"Юморина-2021" (12+)
 • 21:40"Веселья час" (12+)
 • 23:10"Белая студия". Алексей Учитель (12+)
 • 00:00Х/ф "Дамское танго". 1983 г. (16+)
 • 01:25Х/ф "Кружева" (12+)
 • 03:15"Судьба человека" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.