point news

РТР "Планета"

 • 09:00"О самом главном"
 • 10:00Вести
 • 10:25Вести. Местное время
 • 10:45"Судьба человека"
 • 11:50"60 минут"
 • 13:00Вести
 • 13:25Вести. Местное время
 • 13:45"Кто против?"
 • 16:00Вести. Местное время
 • 16:25"Андрей Малахов"
 • 17:50"60 минут"
 • 19:00Вести
 • 19:45Вести. Местное время
 • 20:00Т/с "Тайны следствия-19"
 • 21:55"Вечер с В. Соловьевым"
 • 00:25Вести-Санкт-Петербург
 • 00:40"Сати. Нескучная классика…"
 • 01:20Новости культуры
 • 01:40Т/с "Личное дело"
 • 03:10Т/с "По горячим следам"
 • 03:55"Судьба человека"
 • 05:00"Утро России"
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.