point news

РТР "Планета"

 • 05:00"Пешком…". Москва - шоссе Энтузиастов
 • 05:00"Утро России"
 • 05:30Х/ф "Четвертая группа". 2006 г.
 • 07:30"Сам себе режиссер"
 • 08:15"Смехопанорама"
 • 08:40Местное время. Воскресенье
 • 09:20"Сто к одному". Телеигра
 • 10:00Вести
 • 10:20"Утренняя почта"
 • 10:50"Когда все дома"
 • 11:35"Аншлаг и компания"
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.