point news

РТР "Планета"

 • 09:00Вести. Местное время (12+)
 • 09:15Местное время. Суббота (12+)
 • 09:30"По секрету всему свету" (12+)
 • 09:55"Формула еды" (12+)
 • 10:15"Пятеро на одного" (12+)
 • 11:00Вести (12+)
 • 11:25"Сто к одному". Телеигра (12+)
 • 12:15"Смотреть до конца" (12+)
 • 13:15"Доктор Мясников" (12+)
 • 14:20Х/ф "Ветер в лицо" (12+)
 • 18:05"Привет, Андрей!" (12+)
 • 20:00Вести (12+)
 • 21:00Х/ф "Золотая осень" (12+)
 • 00:30"Романтика романса" (12+)
 • 01:20Х/ф "Муж на час" (12+)
 • 04:20Комедия "Майский дождь" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.