point news

РТР "Планета"

  • 05:00"Утро России"
  • 05:00Х/ф "Маруся"
  • 08:20Местное время. Воскресенье
  • 08:55"Моя любовь - Россия!"
  • 09:15"Устами младенца"
  • 10:00Вести
  • 10:15"Когда все дома"
  • 11:00"Сто к одному". Телеигра
  • 11:45"Парад юмора"
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.