point news

Россия 1

  • 04:00"Утро России" (16+)
  • 05:05Х/ф "Как же быть сердцу-2" (12+)
  • 07:00Местное время. Воскресенье (16+)
  • 07:35"Устами младенца" (12+)
  • 08:20"Когда все дома" (12+)
  • 09:10"Сто к одному". Телеигра (12+)
  • 10:00Вести (16+)
  • 10:30"Парад юмора" (16+)
программа тв Россия 1

"Россия 1" - post de televiziune, având în grila de emisie seriale de divertisment, cum ar fi "Svatî", emisiuni de ştiri "Vesti" şi numeroase emisiuni interesante pentru familie.