point news

Россия 1

  • 19:00Вести (16+)
  • 20:05Вести. Местное время (16+)
  • 20:20Т/с "Склифосовский" (12+)
  • 22:35"Вечер с В. Соловьевым" (12+)
  • 01:20Т/с "Тайны следствия" (12+)
  • 03:05Т/с "Объект 11" (16+)
  • 04:00"Утро России" (16+)
программа тв Россия 1

"Россия 1" - post de televiziune, având în grila de emisie seriale de divertisment, cum ar fi "Svatî", emisiuni de ştiri "Vesti" şi numeroase emisiuni interesante pentru familie.