point news

Россия 1

  • 08:00Вести. Местное время (16+)
  • 08:20Местное время. Суббота (16+)
  • 08:35"По секрету всему свету" (12+)
  • 09:00"Формула еды" (12+)
  • 09:25"Пятеро на одного" (12+)
  • 10:10"Сто к одному". Телеигра (0+)
  • 11:00Вести (16+)
  • 11:30"Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
программа тв Россия 1

"Россия 1" - post de televiziune, având în grila de emisie seriale de divertisment, cum ar fi "Svatî", emisiuni de ştiri "Vesti" şi numeroase emisiuni interesante pentru familie.