point news

Россия 1

  • 04:30Х/ф "Маша" (12+)
  • 05:00"Утро России" (16+)
  • 06:00Х/ф "Оазис любви" (12+)
  • 08:00Местное время. Воскресенье (16+)
  • 08:35"Устами младенца" (12+)
  • 09:20"Когда все дома" (12+)
  • 10:10"Сто к одному". Телеигра (12+)
  • 11:00Вести (16+)
  • 11:30Т/с "Чужая жизнь" (12+)
программа тв Россия 1

"Россия 1" - post de televiziune, având în grila de emisie seriale de divertisment, cum ar fi "Svatî", emisiuni de ştiri "Vesti" şi numeroase emisiuni interesante pentru familie.