point news

Россия 1

  • 07:00Вести. Местное время (16+)
  • 07:20Местное время. Суббота (16+)
  • 07:35"По секрету всему свету" (12+)
  • 08:00"Тест" (12+)
  • 08:25"Пятеро на одного" (12+)
  • 09:10"Сто к одному". Телеигра (12+)
  • 10:00Вести (16+)
  • 10:30"Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
  • 11:35"Доктор Мясников" (12+)
программа тв Россия 1

"Россия 1" - post de televiziune, având în grila de emisie seriale de divertisment, cum ar fi "Svatî", emisiuni de ştiri "Vesti" şi numeroase emisiuni interesante pentru familie.