point news

Первый канал

 • 05:00Новости (16+)
 • 05:10"Галка и Гамаюн" (16+)
 • 05:55"Играй, гармонь любимая!" (12+)
 • 06:40"Часовой" (12+)
 • 07:10"Здоровье" (16+)
 • 08:20"Непутевые заметки" (12+)
 • 09:00Новости (16+)
 • 09:15"Жизнь других" (12+)
 • 10:15"Видели видео?" (6+)
 • 11:00Новости (16+)
 • 11:15"Видели видео?" (6+)
 • 13:00"Страна советов. Забытые вожди" (16+)
 • 16:15"Две звезды. Отцы и дети" (12+)
 • 18:00"Дело Романовых. Следствием установлено…" (16+)
 • 20:00"Время" (16+)
 • 21:00Х/ф "Хрустальный" (16+)
 • 23:00Комедия "Танцуй отсюда!" (16+)
 • 00:45"Наедине со всеми" (16+)
 • 01:30"Модный приговор" (6+)
 • 02:20Давай поженимся! (16+)
 • 03:00"Мужское / Женское" (16+)
программа тв Первый канал

"Первый канал" transmite în emisie noutăţi despre Rusia şi lume, emisiuni publicistice şi informaţional-analitice, pelicule documentare, artistice şi cognitive, talk-show-uri, transmisiuni în direct ale competiţiilor sportive importante, emisiuni pentru copii.