point news

Первый канал

 • 05:00Новости (16+)
 • 05:10"Не может быть!" (12+)
 • 05:55"Играй, гармонь любимая!" (12+)
 • 06:40"Часовой" (12+)
 • 07:10"Здоровье" (16+)
 • 08:20"Непутевые заметки" (12+)
 • 09:00Новости (16+)
 • 09:15"Жизнь других" (12+)
 • 10:15"Видели видео?" (6+)
 • 11:00Новости (16+)
 • 11:15"Видели видео?" (6+)
 • 13:00К юбилею Геннадия Хазанова. "Без антракта" (16+)
 • 15:35К юбилею Геннадия Хазанова. "Точь-в-точь" (16+)
 • 18:20"Лучше всех!" (0+)
 • 20:00"Время" (16+)
 • 21:00"Что? Где? Когда?" (16+)
 • 22:10"Метод 2" (18+)
 • 23:05"Самые. Самые. Самые" (18+)
 • 00:50"Модный приговор" (6+)
 • 01:40"Давай поженимся!" (16+)
 • 02:20"Мужское / Женское" (16+)
программа тв Первый канал

"Первый канал" transmite în emisie noutăţi despre Rusia şi lume, emisiuni publicistice şi informaţional-analitice, pelicule documentare, artistice şi cognitive, talk-show-uri, transmisiuni în direct ale competiţiilor sportive importante, emisiuni pentru copii.