point news

Первый канал

 • 05:00"Доброе утро" (12+)
 • 09:00Новости (16+)
 • 09:25"Доброе утро" (12+)
 • 09:50Жить здорово! (16+)
 • 10:55"Модный приговор" (6+)
 • 12:00Новости (16+)
 • 12:15"Время покажет" (16+)
 • 15:00Новости (16+)
 • 15:15"Давай поженимся!" (16+)
 • 16:00"Мужское / Женское" (16+)
 • 17:00"Время покажет" (16+)
 • 18:00Новости (16+)
 • 18:40"На самом деле" (16+)
 • 19:45"Пусть говорят" (16+)
 • 21:00"Время" (16+)
 • 21:30Т/с "Алиби" (16+)
 • 22:35"Док-ток" (16+)
 • 23:35"Вечерний Ургант" (16+)
 • 00:15Д/ф "Импровизация в поисках диалога" (16+)
 • 01:30"Время покажет" (16+)
 • 03:00Новости (16+)
 • 03:05"Время покажет" (16+)
 • 05:00"Доброе утро" (12+)
программа тв Первый канал

"Первый канал" transmite în emisie noutăţi despre Rusia şi lume, emisiuni publicistice şi informaţional-analitice, pelicule documentare, artistice şi cognitive, talk-show-uri, transmisiuni în direct ale competiţiilor sportive importante, emisiuni pentru copii.