point news

Первый канал

 • 08:00Новости (16+)
 • 08:25"Доброе утро" (12+)
 • 08:50"Жить здорово!" (16+)
 • 09:55"Модный приговор" (6+)
 • 11:00Новости (16+)
 • 11:15"Время покажет" (16+)
 • 14:00Новости (16+)
 • 14:15"Давай поженимся!" (16+)
 • 15:00"Мужское / Женское" (16+)
 • 17:00Новости (16+)
 • 17:40"На самом деле" (16+)
 • 18:45"Пусть говорят" (16+)
 • 20:00"Время" (16+)
 • 20:30Т/с "Курорт цвета хаки" (16+)
 • 21:30"Большая игра" (16+)
 • 22:30"Вечерний Ургант" (16+)
 • 23:10На ночь глядя (16+)
 • 00:05"Время покажет" (16+)
 • 02:00Новости (16+)
 • 02:05"Время покажет" (16+)
 • 02:25"Мужское / Женское" (16+)
 • 04:00"Доброе утро" (12+)
программа тв Первый канал

"Первый канал" transmite în emisie noutăţi despre Rusia şi lume, emisiuni publicistice şi informaţional-analitice, pelicule documentare, artistice şi cognitive, talk-show-uri, transmisiuni în direct ale competiţiilor sportive importante, emisiuni pentru copii.