point news

Первый канал

 • 05:00"Доброе утро" (12+)
 • 09:00Новости (16+)
 • 09:25"Доброе утро" (12+)
 • 09:50"Жить здорово!" (16+)
 • 10:55"Модный приговор" (6+)
 • 12:00Новости (16+)
 • 12:15"Время покажет" (16+)
 • 15:00Новости (16+)
 • 15:15"Давай поженимся!" (16+)
 • 16:00"Мужское / Женское" (16+)
 • 17:00"Время покажет" (16+)
 • 18:00Новости (16+)
 • 18:40"Человек и закон" (16+)
 • 19:45"Поле чудес" (16+)
 • 21:00"Время" (16+)
 • 21:30"Голос 6". Новый сезон (0+)
 • 23:25"Вечерний Ургант" (16+)
 • 00:20Д/ф "Джоди Фостер: Строптивое дитя" (16+)
 • 01:25Фильм Валдиса Пельша "Планета Земля. Увидимся завтра" (0+)
 • 02:15"Наедине со всеми" (16+)
 • 03:00"Модный приговор" (6+)
 • 03:50"Давай поженимся!" (16+)
 • 04:30"Мужское / Женское" (16+)
программа тв Первый канал

"Первый канал" transmite în emisie noutăţi despre Rusia şi lume, emisiuni publicistice şi informaţional-analitice, pelicule documentare, artistice şi cognitive, talk-show-uri, transmisiuni în direct ale competiţiilor sportive importante, emisiuni pentru copii.