point news

Первый канал

  • 18:00Новости (16+)
  • 18:40"Человек и закон" (16+)
  • 19:45"Поле чудес" (16+)
  • 21:00"Время" (16+)
  • 21:30"Ничто не случается дважды" (16+)
  • 22:30"Вечерний Ургант" (16+)
  • 23:30Х/ф "Тайная жизнь" (16+)
  • 02:35"Модный приговор" (6+)
  • 03:25"Давай поженимся!" (16+)
  • 04:05"Мужское / Женское" (16+)
программа тв Первый канал

"Первый канал" transmite în emisie noutăţi despre Rusia şi lume, emisiuni publicistice şi informaţional-analitice, pelicule documentare, artistice şi cognitive, talk-show-uri, transmisiuni în direct ale competiţiilor sportive importante, emisiuni pentru copii.