point news

Первый канал

 • 05:00"Доброе утро" (12+)
 • 09:00Новости (16+)
 • 09:20"Ураза-Байрам" (0+)
 • 10:00"Жить здорово!" (16+)
 • 11:00"Модный приговор" (6+)
 • 12:00Новости (16+)
 • 12:15"Время покажет" (16+)
 • 15:00Новости (16+)
 • 15:15"Давай поженимся!" (16+)
 • 16:00"Мужское / Женское" (16+)
 • 18:00Новости (16+)
 • 18:40"На самом деле" (16+)
 • 19:45"Пусть говорят" (16+)
 • 21:00"Время" (16+)
 • 21:30"Ничто не случается дважды" (16+)
 • 22:30"Большая игра" (16+)
 • 23:30"Вечерний Ургант" (16+)
 • 00:10Т/с "Гурзуф" (16+)
 • 01:10"Время покажет" (16+)
 • 03:00Новости (16+)
 • 03:05"Время покажет" (16+)
 • 03:25"Мужское / Женское" (16+)
 • 05:00"Доброе утро" (12+)
программа тв Первый канал

"Первый канал" transmite în emisie noutăţi despre Rusia şi lume, emisiuni publicistice şi informaţional-analitice, pelicule documentare, artistice şi cognitive, talk-show-uri, transmisiuni în direct ale competiţiilor sportive importante, emisiuni pentru copii.