point news

Первый канал

 • 08:00Новости (16+)
 • 08:25"Доброе утро" (16+)
 • 08:55"Модный приговор" (6+)
 • 09:55"Жить здорово!" (16+)
 • 11:00Новости (16+)
 • 11:15"Время покажет" (16+)
 • 14:00Новости (16+)
 • 14:15"Давай поженимся!" (16+)
 • 15:00"Мужское / Женское" (16+)
 • 16:00"Время покажет" (16+)
 • 17:00Новости (16+)
 • 17:25"Горячий лед". Фигурное катание. ЧЕ 2020. Женщины. Короткая программа (12+)
 • 18:45"Поле чудес" (16+)
 • 20:00"Время" (16+)
 • 20:30"Своя колея" (16+)
 • 22:00"Горячий лед". Фигурное катание. ЧЕ 2020. Пары. Произвольная программа (12+)
 • 23:00Комедия "Шпионы по соседству" (16+)
 • 00:55"На самом деле" (16+)
 • 02:00"Про любовь" (16+)
 • 02:45"Наедине со всеми" (16+)
 • 04:15"Россия от края до края" (12+)
программа тв Первый канал

"Первый канал" transmite în emisie noutăţi despre Rusia şi lume, emisiuni publicistice şi informaţional-analitice, pelicule documentare, artistice şi cognitive, talk-show-uri, transmisiuni în direct ale competiţiilor sportive importante, emisiuni pentru copii.