point news

Первый канал

 • 05:00"Доброе утро" (12+)
 • 09:00Новости (16+)
 • 09:25"Доброе утро" (12+)
 • 09:50"Жить здорово!" (16+)
 • 10:55"Модный приговор" (6+)
 • 12:00Новости (16+)
 • 12:15"Время покажет" (16+)
 • 15:00Новости (16+)
 • 15:15"Давай поженимся!" (16+)
 • 16:00"Мужское / Женское" (16+)
 • 17:00"Время покажет" (16+)
 • 18:00Вечерние новости (16+)
 • 18:40"Человек и закон" (16+)
 • 19:45"Поле чудес" (16+)
 • 21:00"Время" (16+)
 • 21:30"Голос 6". Финал (0+)
 • 23:40"Вечерний Ургант" (16+)
 • 00:35"Я могу!" (12+)
 • 01:50"Наедине со всеми" (16+)
 • 02:30"Модный приговор" (6+)
 • 03:20"Давай поженимся!" (16+)
 • 04:05"Мужское / Женское" (16+)
программа тв Первый канал

"Первый канал" transmite în emisie noutăţi despre Rusia şi lume, emisiuni publicistice şi informaţional-analitice, pelicule documentare, artistice şi cognitive, talk-show-uri, transmisiuni în direct ale competiţiilor sportive importante, emisiuni pentru copii.