point news

НТВ

  • 18:30Т/с "Балабол" (16+)
  • 19:00Сегодня (16+)
  • 19:40Т/с "Балабол" (16+)
  • 21:15Т/с "Шеф. Возвращение" (16+)
  • 23:35"Своя правда" (16+)
  • 01:30Квартирный вопрос (0+)
  • 02:30"Агентство скрытых камер" (16+)
  • 03:30Т/с "Другой майор Соколов" (16+)
  • 04:55"ЧП. Расследование" (16+)
  • 05:20Х/ф "Чужой дед" (16+)
программа тв НТВ

"НТВ" este un post de televiziune federal rusesc, unul din liderii emisiei televizate a ţării. Spectrul emisiunilor televizate propuse este deosebit de larg.

http://www.ntv.ru/